III Kongres partii RACJA Polskiej Lewicy

11 czerwca odbył się w Warszawie III Kongres RACJI Polskiej Lewicy. Wybrano nowego przewodniczącego partii, którym został RYSZARD DĄBROWSKI z Poznania. DARIUSZ LEKKI ze Śląska został Sekretarzem Generalnym. Wybrano nową Radę Krajową składającą się z 35 osób, oraz Zarząd Krajowy Partii – 13 członków.

Delegaci postanowili dokonać drobnych zmian w statucie partii w celu usprawnienia jej działania. Podjęto kilka uchwał, w tym o współpracy wyborczej z Ruchem Palikota i o skierowaniu pisma do właściwych władz dotyczącego nierównego traktowania Polaków.

Delegaci dokonali również wyboru Krajowego Sądu Partyjnego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci omówili dotychczasowe działanie ustępujących władz partii i zarysowali obraz dalszej działalności partii.

Na Kongresie wystąpił Rafał Zieleniewski kandydujący do Senatu z listy Polskiej Partii Pracy. Przedstawił zebranym swoją osobę i zwrócił się o poparcie jego kandydatury przez partię RACJA.

Nowo wybrana Rada Krajowa na swym pierwszym posiedzeniu wybrała trzech wiceprzewodniczących partii: ZIEMOWIT BUJKO, JAN CEDZYŃSKI, TERESA JAKUBOWSKA oraz Skarbnika – ZBIGNIEW SKARŻYŃSKI. Ponadto Teresa Jakubowska została wybrana na funkcję Rzecznika RACJI PL. Wyznaczono także osoby odpowiedzialne za prowadzenie rozmów z Ruchem Palikota.

DL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *