Immunitet parlamentarny do likwidacji

Zdaniem RACJI Polskiej Lewicy zdecydowana większość polskich parlamentarzystów jest godna społecznego zaufania i immunitet służy im tylko do celów umożliwiających bezzakłóceniową pracę. Jednak często media donoszą o „czarnych owcach” w tym gronie. Dlatego RACJA apeluje o rozpoczęcie prac nad ograniczeniem immunitetu. Uczciwy parlamentarzysta nie musi chować się za przywilejami, lecz działa dla dobra wspólnego.

Oświadczenie partii RACJA Polskiej Lewicy
w sprawie ograniczenia immunitetu parlamentarnego

Zgodnie z przepisami regulującymi immunitet poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu, w okresie piastowania mandatu poselskiego tj. od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu, poseł nie może być zatrzymany ani aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu posła niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego (art. 105 ust. 2 i 5 Konstytucji).

Stawia to ponad prawem tych posłów, którzy zupełnie na to nie zasługują, bo umożliwia im np.:

– jazdę pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających i odmawianie poddania się badaniom na ich obecność w organizmie posła,
– łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym i unikanie płacenia mandatów,
– uczestnictwo w trakcie obrad komisji i posiedzeń Sejmu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających.

Zachowania tego rodzaju ułatwiają im :

– handel alkoholem na terenie Sejmu,
– brak należytych konsekwencji wobec parlamentarzystów nieuczestniczących w obradach Sejmu,
– diety poselskie przekraczające dochód osiągany przez kilka polskich rodzin.

Immunitet pozwala parlamentarzystom na wykorzystywanie swojej pozycji społecznej do stania się „nietykalnymi”. Sytuacja taka stwarza możliwości korupcyjne i zagraża podstawie prawnej państwa. Dlatego RACJA Polskiej Lewicy opowiada się za ograniczeniem uprawnień wynikających z immunitetu.

Apel do posłów i senatorów

Zdaniem RACJI Polskiej Lewicy zdecydowana większość polskich parlamentarzystów jest godna społecznego zaufania i immunitet służy im tylko do celów umożliwiających bezzakłóceniową pracę. Jednak często media donoszą o „czarnych owcach” w tym gronie. Dlatego RACJA apeluje o rozpoczęcie prac nad ograniczeniem immunitetu. Uczciwy parlamentarzysta nie musi chować się za przywilejami, lecz działa dla dobra wspólnego.

Nowy rok przyniósł nam kolejne obciążenia podatkowe. Polscy parlamentarzyści niemal z każdym nowym rokiem „fundują’ sobie podwyżki diet. RACJA Polskiej Lewicy apeluje o powściągliwość w tej kwestii. W dobie oszczędności dobrze widziane byłoby solidaryzowanie się ze zwykłymi obywatelami i zmniejszenie tych diet o minimum 15%. Nie można chyba czuć komfortu psychicznego zdając sobie sprawę, iż dziś wielu Polaków jest bez pracy i środków do życia, a inni pracują ciężko za 10% tego, co otrzymują każdego miesiąca parlamentarzyści. Tak z pewnością nie wygląda solidaryzm i nie o takie przywileje dla „wybrańców” walczył robotnik w ”Solidarności”.

Panie i Panowie parlamentarzyści pokażcie społeczeństwu, że naprawdę zależy Wam na Polsce i na Polakach, a nie tylko na interesie partyjnym i własnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *